Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Opublikowano: 15-02-2017

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej najczęściej kojarzy się z obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych. Jednak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej można wykupić także w innych sytuacjach. Jakie istnieją ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i kto musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przy działalności

Przedsiębiorcy mają możliwość ubezpieczenia własnej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia działalności obejmuje odpowiedzialność cywilna właściciela firmy za wyrządzone szkody osobie trzeciej lub mieniu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzeniem produktu do obrotu czy też użytkowaniem mienia. Ubezpieczenie OC chroni przedsiębiorców na wypadek szkód wyrządzonych nieumyślnie, które spowodowane były wypadkiem, utraconych korzyści i strat czy szkód w nieruchomościach osób trzecich. Objęty polisą OC właściciel firmy nie musi się martwić o pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców oraz koszty obrony sądowej, bo pokrywane są one z posiadanej polisy. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranej oferty firmy ubezpieczeniowej, ale można go dobrowolnie poszerzać i ubezpieczyć się na różne ewentualności.

Ubezpieczenie OC rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej muszą posiadać także rolnicy. Rolnik, który rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego lub je zakupuje powinien maksymalnie w dniu jego zakupu wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie chroni nie tylko rolnika, ale także jego bliskich, którzy raz z nim prowadzą gospodarstwo domowe. Ochroną objęci są również pracownicy, którzy pomagają przy gospodarstwie oraz zwierzęta. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników obejmuje zniszczenia czyjegoś mienia, wypadki, których następstwem jest uszkodzenie czyjegoś ciała, śmierć czy inwalidztwo. Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi przy szkodach na osobach 5 mln euro, a przy szkodach na mieniu 1 mln euro. Wysokość odszkodowań rolników zależy od sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC samochodu

Samochody to najpopularniejsze środki transportu, których ciągle na drogach przybywa. Z tej racji są one najbardziej narażone na wypadki komunikacyjne. Prawo polskie nakłada obowiązek na właścicieli pojazdów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, żeby poprawić ich i innym uczestnikom ruchu poczucie bezpieczeństwa. Jeśli zatem opłacamy składkę na ubezpieczenie możemy być spokojni, że szkody jakie wyrządzimy osobom trzecim lub ich mieniu zostaną pokryte przez naszego ubezpieczyciela. Jest to komfortowa sytuacja, bo nie musimy się martwić czy będziemy w stanie z własnej kieszeni pokryć koszty finansowe. Ceny ubezpieczeń OC samochodów są zróżnicowane ze względu na ofertę danej firmy ubezpieczeniowej, osiągnięty wiek kierowcy oraz historię stłuczek lub ich brak. Jeśli jeździmy bezszkodowo możemy liczyć na zniżki, które oferuje każde towarzystwo ubezpieczeniowe wzorowym kierowcom.

Bartosz
Oceń:
Ocena: 0.0/5 (liczba glosow: 0)
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *