Ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy

Ubezpieczenie kredytów to usługi oferowane przez banki jako dodatkowe zabezpieczenia. Banki współpracując z firmami ubezpieczeniowymi oferują szereg polis swoim klientom. Do najczęściej dołączanego do kredytu hipotecznego należy ubezpieczenie na wypadek śmierci. Kredytobiorca zaciągając zobowiązanie wobec banku dodatkowo wykupuje ochronę na wypadek jego śmierci. Jednak wielu zadaje sobie pytanie – czy taka ochrona jest wystarczająca i czy jest dla nas niezbędna?

Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci

Chciałbyś kredyt w CHF zamienić na PLN lub ... po prostu unieważnić umowę z bankiem?Dowiedz się więcej >

Jest to ubezpieczenie, które pozwala osobom zaciągającym kredyt hipoteczny na zabezpieczenie swoich interesów w momencie kiedy on lub jego współmałżonka umrą, mogą liczyć na spłatę pozostałego zobowiązania przez bank. Oprócz faktu, że jest to zabezpieczenie dla zaciągającego kredyt, takie ubezpieczenie jest dodatkowym zabezpieczeniem interesów banku, który udziela ogromnej pożyczki na wiele lat. Jeśli suma ubezpieczenia kredytu pozwala na pokrycie kosztów związanych ze spłatą pozostałego zobowiązania osoby, które pozostawił zmarły kredytobiorca mogą być spokojne.

Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci singla

Zdarzają się często sytuacje, w których ubezpieczenie nie pozwala na całkowite pokrycie zaciągniętego kredytu. Kto w takiej sytuacji spłaca resztę kredytu? Jeśli osoba zaciągająca kredyt posiada współmałżonka lub dzieci to one przejmują obowiązek spłaty zobowiązania wobec banku. W sytuacjach, kiedy osoba zaciągająca pożyczkę w banku była osobą samotną sprawa wygląda trochę inaczej. W takich przypadkach obowiązek ten spoczywa na osobach, które odziedziczą majątek po zmarłej osobie. Taka umowa z bankiem nie wymaga podpisania aneksu, a obowiązek spłaty przechodzi z mocy prawa. Bankom zależy na odzyskaniu swoich pieniędzy, dlatego też szuka w sytuacji śmierci kredytobiorcy osób, które uregulują zaciągnięte zobowiązanie.

Tajemnica bankowa przy śmierci jedynego kredytobiorcy

Szukasz specjalisty od ubezpieczeń, który pomoże zadbać Ci o to, abyś mógł Ty i Twoja rodzina spać spokojnie?Skontaktuj się z nami >

Banki mają obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej, która związana jest z ich działalnością. Jeśli więc osoba zmarła była jedynym kredytobiorcą, jego rodzina może mieć problemy z uzyskaniem informacji odnośnie warunków kredytu. Osoba, która chce uzyskać takie informacje musi przedstawić banku akt zgonu kredytobiorcy, a także dokumenty poświadczające nabycie przez niego spadku. Bank w takiej sytuacji na żądanie sądu udzieli wszelkich informacji spadkobiercy.

Zabezpieczenie spadkobierców przy ubezpieczeniu kredytu

Aby przyszli spadkobiercy mogli skorzystać z majątku, jaki odziedziczą po zmarłym kredytobiorcy należy wykonać cesję ubezpieczenia na życie. Dzięki temu prawa z odszkodowania zostaną przeniesione na bank. W momencie śmierci kredytobiorcy bank otrzyma kwotę ubezpieczenia, które pokryje pozostały kredyt, a osoby dziedziczące otrzymają nieruchomość, która nie będzie obarczona obciążeniami. Oby wypełnić formalności osoba, która otrzyma nieruchomość musi uzyskać od banku zaświadczenie o pełnej spłacie kredytu i złożyć go do wraz z wnioskiem do sądu w celu wykreślenia wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top