Lokata rentierska

Open post

Komu powinna spodobać się lokata rentierska? Bardzo wielu klientów przejawiających zainteresowanie inwestycjami dopiero po pewnym czasie styka się z lokatami rentierskimi. To produkt bankowy dedykowany klientom, których priorytetem jest uzyskiwanie regularnych odsetek od zainwestowanego kapitału. W porównaniu do zwykłych lokat różnią się one przede wszystkim momentem wypłaty odsetek, które zasilają rachunek klienta co najmniej...

"Lokata rentierska"Czytaj więcej

Scroll to top