Jaką ulgę podatkową mogą uzyskać posiadacze IKZE?

Każdy posiadacz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego zyskuje możliwość odliczenia wniesionych wpłat od dochodów uzyskanych w konkretnym roku podatkowym. Wysokość ulgi podatkowej jest ściśle związana z sumą rocznych wpłat, które także podlegają pewnym limitom.

Limit wpłat IKZE to 1,2-krotność prognozowanego wynagrodzenia

Chciałbyś kredyt w CHF zamienić na PLN lub ... po prostu unieważnić umowę z bankiem?Dowiedz się więcej >

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to produkt, który pojawił się w ofercie wielu instytucji finansowych po 1 stycznia 2012. Przepisy o IKZE regulują, jaka może być maksymalna wysokość wpłaty na rachunek w danym roku. Kwota stanowi odzwierciedlenie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2016 roku posiadacze Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogli wpłacić maksymalnie 4866 zł. Łatwo domyślić się, iż każdego roku limit wpłat będzie rósł, co ma szansę wpłynąć na regularne powiększanie oszczędności gromadzonych w obrębie trzeciego filaru.

Sposób odliczenia ulgi podatkowej na podstawie wpłat na IKZE

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być odliczane od dochodu w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej bądź 19-procentowego podatku liniowego. Z kolei podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie musiał uwzględnić odliczenie wpłat na IKZE od osiągniętego przychodu w roku podatkowym.

Ile wyniesie ulga podatkowa z IKZE?

Szukasz specjalisty od ubezpieczeń, który pomoże zadbać Ci o to, abyś mógł Ty i Twoja rodzina spać spokojnie?Skontaktuj się z nami >

Chcąc przekalkulować maksymalne korzyści, które gwarantuje ulga podatkowa przysługująca polskim podatnikom wystarczy wziąć pod uwagę obowiązujący limit wpłat przekładający się na rozmiary ulgi. W 2016 roku podatnik opodatkowany według skali progresywnej 18% ma szansę zaoszczędzić 875,88 zł, gdy opodatkowanie wg skali progresywnej 32% pozwala zyskać 1557,12 zł. Z kolei opodatkowanie wg skali liniowej 19% daje możliwość uzyskania korzyści w postaci 924,54 zł.

Na przestrzeni 20 lat ulga pozwoli zaoszczędzić ponad 30 tys. zł

Wykorzystując każdego roku maksymalny limit wpłat, a zarazem gromadząc oszczędności regularnie przez np. 20 lat podatnicy mają szansę uzyskać ulgi podatkowe, których suma będzie oscylowała w granicach 17-30 tysięcy złotych. Warto zwrócić uwagę, iż podatnik ma szansę zagwarantować sobie dodatkowe korzyści, ponieważ instytucje finansowe proponujące Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego potrafią zagwarantować satysfakcjonująco wysoką stopę zwrotu. Ostateczne rezultaty oszczędzania w III filarze zależą w dużym stopniu od indywidualnych decyzji inwestycyjnych klientów.

Pamiętaj, aby spełnić warunki wypłaty środków z IKZE

Miałeś poważny wypadek, na skutek którego doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu? A może komplikacje zdrowotne trwają do dzisiaj?Skontaktuj się z nami >

Istotną sprawę stanowi konieczność spełnienia warunków, które umożliwiają wypłatę środków z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Jednorazowa wypłata bądź wypłata zrealizowana w ratach ma szansę trafić na rachunek bankowy klienta, który ukończył 65. rok życia i dokonywał wpłat przez co najmniej pięć lat kalendarzowych. W przypadku śmierci posiadacza IKZE pieniądze mogą zostać wypłacone osobom uprawnionym, w których wypadku środki podlegają opodatkowaniu 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)






  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top