Jak odstąpić od umowy o kredyt konsumencki?

umowa

Kredyt konsumencki jest najczęściej podpisywaną formą umowy. Zdarza się jednak, że z przyczyn losowych chcielibyśmy z niego zrezygnować, lub też znaleźliśmy ciekawszą ofertę. Pamiętajmy więc, że kredytobiorca, który zaciągnął kredyt konsumencki ma prawo jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy i to bez względu na przyczynę. Gwarantuje mu to ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku.

Czy umowa spełnia warunki umożliwiające zastosowanie do niej przepisów ustawy o kredycie konsumenckim?

Chciałbyś kredyt w CHF zamienić na PLN lub ... po prostu unieważnić umowę z bankiem?Dowiedz się więcej >

Mówiąc o umowie o kredyt konsumencki rozumie się wyłącznie umowę o kredyt z wysokością kapitału, który nie przekracza kwoty 255.555,00 zł, bądź też równowartości tej kwoty w obcej walucie. Dotyczy zarówno kredytów, w wersji podstawowej, ale także pożyczek („chwilówki”) oraz kredytów wiązanych i odnawialnych.

Konsumentem, w świetle przepisów ustawy, uznaje się osoby fizyczne, które decydują się na zawarcie umowy kredytu w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą.

Na barkach banku

Pamiętajmy, że w momencie podpisywania umowy kredytodawca ma obowiązek dwukrotnego poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy kredytu zarówno w wersji ustnej jak i na tzw. trwałym nośniku (co do zasady w wersji papierowej). Jednocześnie, przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki kredytodawca ma obowiązek doręczyć konsumentowi gotowy wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Jak odstąpić od umowy o kredyt konsumencki?

Szukasz specjalisty od ubezpieczeń, który pomoże zadbać Ci o to, abyś mógł Ty i Twoja rodzina spać spokojnie?Skontaktuj się z nami >

Konsument decydując się na odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie ma obowiązku podawania przyczyn rezygnacji. Co istotne, musi on złożyć w ciągu 14 dni od daty zawarcia takiej umowy stosowne oświadczenie. Zasady pozostają aktualne także w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki zawarty na odległość lub poza lokalem.

Skutki odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki?

Z chwilą złożenia przez kredytobiorcę stosownego oświadczenia o odstąpieniu, umowa o kredyt konsumencki przestaje obowiązywać. Jednocześnie osoba taka nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o wspomniany kredyt. Pamiętajmy o tym szczególnie wówczas, gdyby bank chciał narzucić na nas dodatkowe opłaty.

Wraz z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki kredytobiorca jest zobowiązany do zwrócenia pobranego kapitału kredytu (wraz z ponoszonymi odsetkami i kosztami). Termin ten wynosi 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top