Formy zabezpieczenia kredytu

Udzielając kredytów banki nieustannie bronią się przed potencjalnymi stratami z tytułu niewypłacalności kredytobiorcy. Przekłada się to na rodzaj zabezpieczeń, które wnioskujący o pożyczkę muszą przedłożyć przed jej udzieleniem. Jakie są najczęściej stosowane formy zabezpieczenia kredytu w przypadku różnych ich rodzajów.

Kredyt mieszkaniowy

Podstawową formą zabezpieczenia tego kredytu jest hipoteka. Jeżeli więc pożyczkobiorca nie będzie w stanie regulować rat w określonych umownie terminach bank ma prawo do środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przez komornika.

Inną, równie często stosowaną formą zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego jest weksel In blanco, który jest dokumentem bezwzględnie zobowiązującym swojego wystawcę do zapłaty określonej sumy pieniędzy w konkretnym miejscu i czasie.

Udzielając kredytu mieszkaniowego bank zazwyczaj wymaga od kredytobiorcy przynajmniej 2 rodzajów ubezpieczeń:

 1. Ubezpieczenia pomostowego
 2. Ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką

Kredyt samochodowy

Podstawową formą zabezpieczenia kredytu samochodowego są zabezpieczenia rzeczowe tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz zastaw rejonowy.

Kredyt konsumencki

Jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych na dowolny cel jest blokada środków na rachunku lub lokacie bankowej. Dostęp do pieniędzy zostaje całkowicie zablokowany do momentu spłaty całości zadłużenia.

Drugą, równie często stosowaną formą zabezpieczenia kredytu jest poręczenie, które polega na zobowiązaniu się innej osoby do spłaty zadłużenia na wypadek, gdyby kredytobiorca przestał regularnie spłacać raty.

Decydując się na zaciągnięcie kredytu, warto pamiętać o formach jego zabezpieczenia, aby tuż przy okienku kasowym nie okazało się, że zostaniemy odesłani z kwitkiem.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top