Ubezpieczenie OC samochodu

Kiedy myślimy nad zakupem samochodu powinniśmy także od razu zainteresować się ofertami towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują polisy OC. Z racji, że takie ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego warto zwrócić szczególną uwagę na wysokość składki takiego ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

Bez znaczenia jakiej marki oraz w jakiej kondycji jest posiadany przez nas samochód musimy zakupić ubezpieczenie OC. Polisa ta dotyczy odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody podczas ruchu pojazdami. Ubezpieczenie OC samochodu oferuje wypłatę świadczeń osobom poszkodowanym w wypadku drogowym, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub ich mienie zostało uszkodzone czy zniszczone.

Ubezpieczenie OC a zakup samochodu

System rezerwacjiwizyt onlinedla Twojej firmyTestuj 30 dni za darmo >
System rezerwacjiwizyt onlinedla Twojej firmyTestuj 30 dni za darmo >

Jeśli chcesz zakupić nowy samochód powinieneś przede wszystkim wiedzieć, że masz obowiązek zawrzeć umowę z ubezpieczycielem najpóźniej w dniu rejestracji nowego samochodu. Należy o tym pamiętać, ponieważ za brak ubezpieczenia OC samochodu naliczane są kary pieniężne. Kiedy kupujesz samochód, który był wcześniej używany przez innego właściciela umowa ubezpieczenia OC przez niego zawarta automatycznie przechodzi na nowego właściciela tylko na okres do 30-stu dni od daty zawarcia umowy zakupu. Po upływie tego czasu umowa traci swoją ważność, a nowy właściciel musi zawrzeć nową umowę dotyczącą ubezpieczenia OC samochodu. Co ważne, umowa poprzedniego właściciela może wcześniej wygasnąć w przypadku, kiedy nowy posiadacz zarejestruje samochód na siebie lub podpisze nową umowę z ubezpieczycielem.

Kto ma prawo skontrolować ubezpieczenie OC samochodu?

Przy prowadzeniu auta należy pamiętać, aby mieć ze sobą dokument potwierdzający, że posiadamy ubezpieczenie OC. Obowiązek do kontroli posiada przede wszystkim policja, Straż Graniczna, organy celne, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a także inne organy, które posiadają uprawnienia do kontrolowania ruchu drogowego.

Na jaki czas zawierane są umowy?

Najczęściej umowy zawierane z towarzystwami ubezpieczeniowymi obejmują okres 12-stu miesięcy. Wyjątkiem są samochody, które zostały zarejestrowane za granicą lub też na określony czas. W takim wypadku istnieje możliwość zawarcia umowy, której minimalny okres wynosi 15 dni. Właściciel pojazdu wraz z ubezpieczycielem ma obowiązek zawrzeć umowę w formie pisemnej.

Jaka jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń przy polisie OC?

Wykupując polisę OC wielu posiadaczy zastanawia się od kiedy są chronieni ubezpieczeniem. Należy podkreślić, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest równoznaczna z datą podpisania umowy i uiszczenia składki ubezpieczenia (raty). W przypadkach, kiedy składka płacona jest w miesięcznych ratach, a właściciel pojazdu nie zapłaci w danym terminie jednej składki odpowiedzialność dalej spoczywa na ubezpieczycielu.

Rozwiązanie i kontynuacja ubezpieczenia OC

Chcąc kontynuować umowę z obecnym ubezpieczycielem po upływie 12-stu miesięcy ubezpieczenie OC automatycznie się przedłuża. Jeśli jednak nie jesteśmy zadowoleni z usług należy najpóźniej dzień przed upływem umowy złożyć pisemną rezygnację.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
na ten temat?
(bezpłatnie i bez zobowiązan)

Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać „na swoim” i cieszyć się...

program tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

Udostepnij:
Ocen na ile artykul byl dla Ciebe korzystny:
GD Star Rating
a WordPress rating system

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top