Ubezpieczenia społeczne

Z pojęciem ubezpieczenia społeczne spotkał się każdy, kto zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Jednak znajdują się wśród nich osoby, które nie do końca wiedzą co takie ubezpieczenie oznacza i jakie ubezpieczenia ono zawiera. Warto wiedzieć na co przekazywana jest tak spora część naszego wynagrodzenia za pracę.

Co to są ubezpieczenia społeczne?

Chciałbyś kredyt w CHF zamienić na PLN lub ... po prostu unieważnić umowę z bankiem?Dowiedz się więcej >

Należy zacząć od wyjaśnienia samego pojęcia ubezpieczeń społecznych. Są to ubezpieczenia, które mają gwarantować bezpieczeństwo osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w przypadku sytuacji spowodowanych określonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie świadczeń pieniężnych krótkotrwałych, długoterminowych lub dożywotnich zapewniających ubezpieczonemu możliwość utrzymania. Dzięki ubezpieczeniu społecznemu osoby, które nie są wstanie utrzymać się z własnej pracy i uległy wypadkowi, zachorowały, zaszły w ciążę lub przeszły na emeryturę otrzymują przyznane przez ZUS świadczenie.

Ubezpieczenie emerytalne

Przedmiotem ochrony jest uzyskanie przez ubezpieczonego ustalonego wieku emerytalnego. Po osiągnięciu 60 lat przez kobiety lub 65 lat przez mężczyzn według nowych zasad, ZUS przyznaje po złożeniu odpowiednich dokumentów takim osobom dożywotnio świadczenie emerytalne. Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 9,76%  wynagrodzenia brutto ubezpieczonego, płacona przez płatnika – 9,76%, co daje razem 19,52% podstawy wymiaru. Składka na ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowa i odprowadzana co miesiąc. Ubezpieczenie emerytalne gwarantuje ubezpieczonemu zabezpieczenie bytu po osiągnięciu określonego wieku.

Ubezpieczenie rentowe

Szukasz specjalisty od ubezpieczeń, który pomoże zadbać Ci o to, abyś mógł Ty i Twoja rodzina spać spokojnie?Skontaktuj się z nami >

Przedmiotem ochrony jest niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej lub śmierć osoby będącej żywicielem rodziny. Ubezpieczenie rentowe gwarantuje wypłatę ubezpieczonemu świadczenia pieniężnego. W przypadku kiedy osoba objęta ubezpieczeniem rentowym utraci zdolność do wykonywania pracy otrzymuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę, która rekompensuje im utracone wynagrodzenie. W sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej jego rodzina otrzymuje rentę rodzinną, która zastępuje im utracony dochód.

Ubezpieczenie chorobowe

Przedmiotem ochrony jest niezdolność do wykonywania pracy, która spowodowana jest chorobą, rodzicielstwem czy koniecznością opieki nad członkiem rodziny osoby ubezpieczonej. Wysokość składki wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Płatnikiem tych składek do ZUS jest pracodawca. Ubezpieczonemu w momencie niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy.

Ubezpieczenie wypadkowe

Miałeś poważny wypadek, na skutek którego doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu? A może komplikacje zdrowotne trwają do dzisiaj?Skontaktuj się z nami >

Ubezpieczenie wypadkowe charakteryzuje się tym, ze przedmiotem ochrony jest niezdolność do wykonywania pracy, która spowodowana jest zdarzeniem, które wynika z choroby zawodowej lub wypadku przy pracy. Ubezpieczenie te jest obowiązkowe i zapewnia wypłatę świadczeń z ZUS-u w sytuacjach, kiedy ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwym wypadkom. Ubezpieczony otrzymuje w takiej sytuacji zasiłek chorobowy, który jest równy 100% podstawy wymiaru.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top