Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

Świadczenia 500 plus dla cudzoziemców nie należą się każdemu

News Opublikowano: 03-09-2016

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do MRPiPS o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w której znajdzie się zapis, na jakiej podstawie cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają na terenie RP będą mogli starać się o świadczenia z programu Rodzina 500 plus.

Świadczenia 500 plus na równi dla wszystkich cudzoziemców?

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, w której pojawiłby się zapis, który nie różnicowałby prawa cudzoziemców do świadczenia 500 plus. Jego zdaniem: „Świadczenie należy się wszystkim, którzy przebywają w Polsce legalnie i mają prawo do pracy w naszym kraju”.

Jest to ważny projekt, który ma na celu likwidację różnic narodowościowych w przypadku cudzoziemców legalnie mieszkających i pracujących na terenie RP. Wyjście z inicjatywą ustawodawczą wynikało m.in. z interwencji, którą musiał pojąć rzecznik kilka miesięcy temu, a która dotyczyła sprawy burmistrza Bielska Podlaskiego. Odmówił on świadczenia 500 plus rodzinie z Ukrainy. Działanie to było niezgodne z założeniami ustawy wprowadzającej program Rodzina 500 plus, ponieważ jej członkowie legalnie mieszkają na terenie RP, posiadają karty pobytu, a także adnotację „dostęp do rynku pracy”, co oznacza, że mogą podejmować pracę zarobkową.

Czy przepisy ustawy Rodzina 500 plus są niejasne?

Rzecznik Praw Dziecka nieustannie analizuje wnioski, które spływają do niego w sprawie odmowy przyznania świadczenia 500 plus rodzinom innych narodowości. Jego zdaniem obecne przepisy nie gwarantują im prawa do otrzymania pomocy. Są one niejasne w szczególności w przypadku tych osób, które uzyskały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. W takich przypadkach wójtowie, burmistrzowie czy nawet prezydenci miast często odmawiają przyznania świadczenia wychowawczego. Tymczasem cudzoziemcy w takiej sytuacji, wprawdzie nie posiadają karty pobytu, niemniej jednak mają prawo do pracy w Polsce z mocy prawa, na podstawie przepisów szczególnych lub też na podstawie przyznanego im zezwolenia na pracę. Są oni więc w identycznej sytuacji prawnej, jak cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Zdaniem rzecznika niniejsze przepisy należy doprecyzować, aby osoby sprawujące władzę w poszczególnych gminach czy powiatach nie mieli wątpliwości, komu należy się świadczenie z programu Rodzina 500 plus.

Magdalena
Oceń:
Ocena: 0.0/5 (liczba glosow: 0)
Tagi:
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *