Wpływ rekomendacji SIII od 1 stycznia 2012 na rynek kredytów hipotecznych

Dlaczego w 2012 będzie trudniej uzyskać kredyt hipoteczny? Rekomendacja SIII wymusi bardziej rygorystyczne obliczalnie zdolności kredytowej osób, zainteresowanych zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Banki będą musiały przyjąć okres spłaty na 25 lat (teraz jest to 30) Przy obliczaniu zdolności bank będzie musiał założyć, że kredyt zostanie spłącony w 25 lat (a nie, jak teraz, w 30...

Scroll to top