Przedawnienie długu – co każdy dłużnik powinien wiedzieć?

Każdy kredytobiorca zaciągając zobowiązanie w banku, zakłada optymistyczny scenariusz i myśli że uda mu się spłacić należny dług. Jednak różne zdarzenia losowe sprawiają, że czasem spłacamy kredyt z opóźnieniem lub w ogóle tego nie robimy. Wiele osób będących w takiej sytuacji nie wie, że są długi, których nie trzeba płacić. Należności przedawniają się w czasie i wtedy nie musimy ich regulować, taką sytuację nazywamy przedawnieniem długu.

Kiedy dług się przedawnia?

Chciałbyś kredyt w CHF zamienić na PLN lub ... po prostu unieważnić umowę z bankiem?Dowiedz się więcej >

Różne zobowiązania finansowe przedawniają się w różnym czasie. Jednak zgodnie z zapisami prawa cywilnego, zdecydowana większość długów przedawnia się po mniej niż 10 latach. Przykładowo roszczenia z tytułu umowy przewozu, niezapłaconych mandatów i jazdy komunikacją miejską bez biletu przedawniają się po roku od chwili ich otrzymania. Roszczenia z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń przedawniają się po 3 latach. Z kolei zobowiązania wynikające z zaciągnięcia kredytu, czyli o charakterze okresowym tracą na aktualności również po 3 latach, podobnie jak zadłużenia wynikające z niepłacenia alimentów i czynszu. Maksymalny okres spłaty (10 lat) obowiązuje w przypadku zadłużeń zaciąganych pomiędzy osobami fizycznymi. Należności wobec ZUS-u z tytułu nieopłaconych składek również przedawniają się po 10 latach. Długi spadkowe też przedawniają się po upływie dekady.

Jakie działania powinien podjąć dłużnik?

Wiele osób nie wie co zrobić, w sytuacji, gdy przychodzi zawiadomienie o zadłużeniu sprzed kilku czy kilkunastu lat, a wierzyciel straszy rozprawą sądową i wpisaniem do rejestru dłużników. Oczywiście wierzyciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń, a my mamy prawo się bronić udowodniając, że dług się przedawnił.

Pamiętajmy, że aby zostać zwolnionym z konieczności uregulowania dawnych zadłużeń, musimy podjąć pewne kroki. To osoba zadłużona musi zgłosić w sądzie tzw. zarzut przedawnienia, samo poinformowanie o tym fakcie wierzyciela nic nie zmienia. Sąd nie uwzględnia przedawnienia roszczenia z urzędu, lecz tylko i wyłącznie na zarzut dłużnika.

Co to jest fundusz sekurytyzacyjny?

Szukasz specjalisty od ubezpieczeń, który pomoże zadbać Ci o to, abyś mógł Ty i Twoja rodzina spać spokojnie?Skontaktuj się z nami >

W praktyce przedawnienia bankowe zdarzają się dosyć rzadko, bo banki wraz z armią wykwalifikowanych prawników, doskonale wiedzą jak działać, żeby nie doszło do przedawnienia. Jeżeli już taka sytuacja ma miejsce, banki coraz częściej sprzedają długi swoich klientów funduszom sekurytyzacyjnym, aby pozbyć się kłopotliwej sprawy. Dlatego w przypadku otrzymania pozwu od takiej instytucji, nie należy go bagatelizować. Fundusz sekurytyzacyjny jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który gromadzi środki na zakup wierzytelności. Bank może sprzedać nasze zadłużenie np. w przypadku gdy nie spłacamy kredytu i odsetek od minimum pół roku.

Warto podkreślić, że firmy windykacyjne bardzo często wykorzystują niewiedzę statystycznego dłużnika i wszczynają postępowanie egzekucyjne, pomimo przekroczenia terminu przedawnienia. Dlatego trzeba być świadomym swoich praw i walczyć o umorzenie zobowiązania finansowego.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top