Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

Polska na dywaniku UE za niepełne wypełnienie przepisów ws. kredytów hipotecznych

News Opublikowano: 19-12-2016

Polsce grozi kara finansowa za niewypełnienie przepisów dotyczących kredytów hipotecznych. W czwartek  Komisja Europejska wezwała nasz kraj do pełnego wdrożenia dyrektywy UE, która to ma za zadanie stworzenie unijnego rynku takich kredytów. Jeżeli nadal będziemy zwlekać grozi nam skierowanie sprawy do unijnego Trybunału.

Chodzi o dyrektywę UE z 2014 roku, której to przepisy regulują zasady prowadzenia działalności dla kredytodawców. Wszystkie Państwa członkowskie miały dokonać wdrożenia tych regulacji do 21 marca 2016 roku. Polska nie dotrzymała jednak tego terminu, dlatego grozi jej kara, a wcześniej skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Dyrektywa ds. kredytów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/WE z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Co istotne, wszystkie państwa członkowskie miały ją przyjąć i opublikować do dnia 21 marca 2016 roku i od tego czasu miały też stosować się do jej przepisów. Polska nadal zwleka.

Niniejsza dyrektywa:

  • Systematyzuje rynek pośrednictwa.
  • Rozróżnia powiązanego pośrednika kredytowego od doradcy niezależnego.
  • Wprowadza dopuszczenia do działalności i nadzoru nad pośrednikami.
  • Wprowadza wymogi posiadania kwalifikacji zawodowych.
  • Ustala wymogi dotyczące ujawniania informacji, kompetencji i wiedzy pracowników.
  • Zawiera przepisy dotyczące niektórych aspektów kredytu hipotecznego, takich jak przeterminowana spłata, kredyty w obcej walucie, sprzedaż wiązana, wycena nieruchomości, zaległości w spłacie i egzekucja z nieruchomości.

Komisja Europejska ostrzega, że jeżeli rząd polski nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może być skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jasność i przejrzystość przepisów we wszystkich krajach członkowskich jest sprawą priorytetową, mającą wspomagać wszystkich obywateli.

Magdalena
Oceń:
Ocena: 0.0/5 (liczba glosow: 0)
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *