Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

PKO BP instytucją o znaczeniu systemowym?

News Opublikowano: 19-08-2016

KNF zwrócił się do Komitetu Stabilności Finansowej  o wyrażenie opinii na temat Banku PKO BP. Chce on ją uznać za instytucję o znaczeniu systemowym, a tym samym nałożyć na nią dodatkowy bufor w wysokości równoważnej 0,75 proc., łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

„(…) Komisja Nadzoru Finansowego, w ramach postępowania prowadzonego w celu zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”) na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego banku zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank bufora w wysokości równoważnej 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013″ – napisano w komunikacie.

Wskaźniki stosowane do ustalenia instytucji o znaczeniu systemowym

Kryterium Wskaźnik Waga
Wielkość Aktywa ogółem 25%
Znaczenie Wartość transakcji obejmujących płatności krajowe 8,33%
Kredyty dla sektora prywatnego 8,33%
Złożoność Wartość instrumentów pochodnych 8,33%
Zobowiązania transgraniczne 8,33%
Wierzytelności transgraniczne 8,33%
Wzajemne powiązania Zobowiązania wewnątrz systemu finansowego 8,33%
Aktywa wewnątrz systemu finansowego 8,33%
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 8,33%

Na podstawie EBA

Do tej pory jednak bank PKO BP nie otrzymał informacji o terminie wprowadzenia bufora oraz jego wpływie na minimalne wartości współczynników kapitałowych.

Magdalena
Oceń:
Ocena: 0.0/5 (liczba glosow: 0)
Tagi: ,
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *