Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

Mieszkanie dla Młodych a rozwód

Opublikowano: 27-07-2014 Rozwód a kredyt hipoteczny

Pojawienie się programu „Mieszkanie dla Młodych” to wymierna pomoc, jaką państwo postanowiło udzielić osobom samotnym oraz młodym małżeństwom, które chciałyby kupić pierwsze mieszkanie lub dom pochodzący z rynku pierwotnego. Okazuje się, że wielu potencjalnych kredytobiorców ma problemy z właściwą interpretacją ustawy, która umożliwia uzyskanie dofinansowanie. Jedną z interesujących kwestii jest fakt czy o dofinansowanie może wnioskować małżeństwo, w którym jedno ze współmałżonków jest rozwiedzione i posiadało w przeszłości mieszkanie, którego się zrzekło.

Co mówią przepisy na temat zakupu mieszkania w MdM przez osoby w nowym związku?

Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby, które w przeszłości nie były właścicielem lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego. Z dopłaty wykluczone są także osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku. Okazuje się, że dofinansowanie mają szansę otrzymać osoby, które posiadają lub posiadały w przeszłości pewną część prawa własności mieszkania. Mieszkanie dla Młodych to program, który mogą wykorzystać małżeństwa, w których żaden z współmałżonków nie dysponuje prawem własności do mieszkania. Przepisy prawa stanowią, iż zawarcie związku małżeńskiego rodzi wspólność majątkową. W takiej sytuacji, gdy współmałżonek był właścicielem mieszkania przed zawarciem związku, wstępując w niego stajemy się jednocześnie jego właścicielami, co jednoznacznie wyklucza możliwość skorzystania z państwowego dofinansowania.

Zaciągnęliśmy kredyt MdM i rozwodzimy się. Co z mieszkaniem?

Dla wielu problematyczna okazuje się także kwestia rozwodu podczas, gdy na małżonkach ciąży konieczność spłaty kredytu hipotecznego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dłużnikami solidarnymi, którzy pomimo rozwodu muszą regulować należności powstałe z tytułu zaciągniętego zobowiązania. Odpowiedzialność za spłatę pełnej kwoty kredytu hipotecznego ponoszą zarówno mąż i żona, w równym stopniu. Jedną z istotniejszych kwestii jest fakt, iż pomimo rozwodu byli współmałżonkowie nie są zobowiązani do zwrotu otrzymanego kilka lat wcześniej dofinansowania. Będzie istniała także możliwość przeniesienia kredytu i prawa własności na jednego ze współmałżonków, co nie będzie wiązało się z jakimikolwiek przykrymi konsekwencjami.

Umowa podpisana z bankiem o kredyt hipoteczny w żadnym wypadku nie traci na ważności w momencie, gdy współmałżonkowie rozwiedli się. Najistotniejszy z punktu widzenia banku jest fakt, iż raty kredytowe będą spłacane terminowo. Brak regularnych wpłat zgodnych z wyznaczonym harmonogramem poskutkuje upomnieniem od banku, które trafi do obydwojga byłych współmałżonków, którzy nadal będą posiadali wspólny kredyt hipoteczny. Najkorzystniejsze jest porozumienie pomiędzy małżonkami spisane w formie aktu notarialnego, bowiem sąd może przyznać mieszkanie tylko jednemu z nich.

Sebastian
Oceń:
Ocena: 0.0/5 (liczba glosow: 0)
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *