Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) 2007-2013 Działanie 2.1

Właśnie rozpocząć się nabór wniosków do działania 2.1 w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Podstawowe informacje o programie

Tryb konkursu:
Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu dofinansowaniu będą podlegać projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
• rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa,
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
• modernizację środków produkcji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 28 432 006,55 PLN.

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

•    minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy PLN 00/100)
•    maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 PLN (słownie złotych: dwa miliony PLN 00/100)
Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Zachęcamy firmy nie tylko z Krakowa, ale z całej Małopolski zainteresowane udziałem w programie do kontaktu z nami.

Oceń

Kliknij gwiazdkę aby ocenić

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Jeszcze nikt nie zagłosował, bądź pierwszy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) 2007-2013 Działanie 2.1 Contact Details:
12 312 02 52 customer service ,
Tel:12 312 02 52 , E-mail: biuro(at)fe24.pl
Scroll to top