Kredyt hipoteczny – podstawowe pojęcia

Zanim zaciągniemy kredyt mieszkaniowy, warto poznać kilka praktycznych pojęć, z którymi z pewnością spotkamy się w banku lub u doradcy kredytowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy potencjalnego kredytobiorcy.

Aneks do umowy

Chciałbyś kredyt w CHF zamienić na PLN lub ... po prostu unieważnić umowę z bankiem?Dowiedz się więcej >

Aneksem określamy uzupełnienie lub zmianę warunków umowy dokonywaną w formie pisemnej. Aneks może zostać sporządzony w sytuacji, gdy kredytobiorca chce wcześniejszej spłacić zobowiązanie wobec banku lub zmienić walutę kredytu. Najczęściej opłatę za aneks ponosi klient.

Bankowa stopa referencyjna

W bardzo ogólnym rozumieniu, stopa to stawka stanowiąca bazę do wyliczenia czegoś np. kredytu mieszkaniowego. Bankowa stopa referencyjna jest stopą procentową będącą podstawą dla wyznaczenia stałej stopy procentowej, która nie będzie się zmieniała przez cały okres wyznaczony w umowie na kredyt hipoteczny.

Biuro Informacji Kredytowej

Szukasz specjalisty od ubezpieczeń, który pomoże zadbać Ci o to, abyś mógł Ty i Twoja rodzina spać spokojnie?Skontaktuj się z nami >

Każdy klient rozważający wzięcie kredytu hipotecznego, prędzej czy później usłyszy o BIKu. Co oznacza ten skrót? BIK to instytucja, której głównym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie informacji (pozytywnych i negatywnych) o aktualnych zobowiązaniach finansowych oraz historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów. Biuro Informacji Kredytowej ułatwia bankom tzw. scoring kredytowy, czyli ocenę zdolności kredytowej danej osoby. BIK został powołany do życia w 1997 roku, w celu minimalizowania ryzyka kredytowego i zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.

Karencja w spłacie kredytu hipotecznego

Karencja to nic innego, jak przesunięcie w czasie spłaty zobowiązań finansowych, ustalana jest w miesiącach. Bank na prośbę kredytobiorcy zwalnia go na pewien czas z obowiązku spłaty części kapitałowej kredytu hipotecznego. Natomiast część raty zawierająca odsetki jest nadal spłacana w terminie.

Promesa kredytowa

Miałeś poważny wypadek, na skutek którego doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu? A może komplikacje zdrowotne trwają do dzisiaj?Skontaktuj się z nami >

Jest to obietnica ze strony banku złożona na piśmie, na mocy której zobowiązuje się on udzielić klientowi kredytu, jeśli ten spełni umieszczone w promesie warunki. Promesa potwierdza również posiadanie zdolności kredytowej przez osobę starającą się o kredyt. Zwykle ważność takiego dokumentu wynosi 30 dni, a opłata za jego wystawienie to koszt około 200 – 500 złotych. Ze względu na niedługi okres ważności promesy, warto najpierw znaleźć atrakcyjne dla nas mieszkanie, a dopiero później wystąpić do banku o wydanie dokumentu.

Transza kredytowa

Kredyt hipoteczny może zostać wypłacony przez bank za jednym razem w całości albo w częściach. Transza jest to właśnie część kwoty kredytu mieszkaniowego udzielonego przez bank. Jeśli kupujemy gotowe mieszkanie, bank przelewa na konto sprzedającego całą sumę, natomiast w przypadku wzięcia np. kredytu budowlano – hipotecznego na budowę domu lub zakup mieszkania z rynku pierwotnego, które nie jest ukończone, bank podzieli kredyt i będzie wypłacał go w transzach. Dzięki takim praktykom bank może kontrolować czy środki, które wypłacił, są wykorzystywane we właściwy sposób. Kredytodawca może uzależnić wypłatę kolejnej transzy przykładowo od postępu robót na budowie.

Wkład własny

Jest to kwota, którą kredytobiorca wpłaca z własnej kieszeni kupując nieruchomość na kredyt. Przykładowo, jeżeli kupujemy kawalerkę za 250 000 zł i wpłacamy 40 000 zł – to właśnie jest nasz wkład własny. Im wyższa suma wkładu własnego, tym lepiej, oznacza to bowiem, że zaciągniemy mniejszy kredyt hipoteczny.

Kredyt mieszkaniowy to produkt, z którym wiąże się kilka specjalistycznych terminów i zanim podejmiemy zobowiązanie finansowe wobec banku, warto przyswoić sobie przedstawione powyżej słownictwo.

Współczynnik LTV

Najprościej ujmując, LTV jest wskaźnikiem używanym przy ocenie ryzyka kredytowego pomiędzy wysokością kredytu, a wartością jego zabezpieczenia. LTV jest wyznaczany w procentach, im jest niższy, tym chętniej bank udzieli nam kredytu na lepszych warunkach. Natomiast jeżeli współczynnik ten jest wyższy niż 80%, często bank pobiera tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Znając podstawowe zwroty z zakresu prawa i bankowości, będziemy bardziej świadomymi kredytobiorcami. Pamiętajmy, aby nigdy nie podpisywać dokumentów, które nie są dla nas zrozumiałe, dzięki temu unikniemy niepotrzebnych problemów i komplikacji.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top