Jak obliczyć kurs sprawiedliwy dla kredytu hipotecznego we frankach

Dzisiaj rano informowaliśmy o tym, że planowana jest konferencja prasowa, na której zostanie zaprezentowana ustawa prezydencka odnośnie sposobu przewalutowania kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych.

Już jest po – czego udało się nam dowiedzieć?

Najważniejszą informacją była ta związana ze sposobem przeliczenia kredytu np. we frankach na złotówki i tzw. kursem sprawiedliwym, który ma być ustalany indywidualnie dla każdego kredytu hipotecznego. Jak powiedziano na konferencji “Przez kredyt hipotetyczny należy rozumieć kredyt, który byłby postawiony do dyspozycji konsumenta w złotych, gdyby byłby brany w tym samym czasie co walutowy.

Na stronie Kancelarii Prezydenta znajdziemy szczegółowe informacje na temat proponowanego rozwiązania – we wpisie postanowiliśmy wziąć “pod lupę” ten sam kredyt, który był analizowany rok temu – po tym, jak podczas tzw. “czarnego czwartku” frank szwajcarski przebił “z hukiem” barierę 4 zł.

Ponieważ na konferencji podano tylko ogólne informacje, z wyliczeniami bazującymi na przykładowych kredytach postanowiliśmy sprawdzić algorytm wyliczeń (specjalny kalkulator pozwalający na wyliczenie indywidualnych przypadków znajdziecie pod podanym wyżej linkiem do strony Kancelarii Prezydenta)

Zaczynamy

Kredyty walutowe będą spłacane przy zastosowaniu kursu sprawiedliwego, który będzie jednorazowo obliczany indywidualnie dla każdego kredytu walutowego według zasad określonych ustawą. Kurs ten będzie stosowany do końca spłaty kredytu.

Aby obliczyć kurs sprawiedliwy, kredytodawca będzie zobowiązany do ustalenia wysokości rat dla hipotetycznego kredytu złotówkowego.

Przez hipotetyczny kredyt złotówkowy rozumie się kredyt udzielony w walucie polskiej, który byłby postawiony do dyspozycji w dniu postawienia do dyspozycji kredytu walutowego przy założeniu, że taka sama jest wartość kredytu, okres, sposób i terminy płatności, marża, stosowany byłby WIBOR zamiast LIBOR).

Kwota analizowanego kredytu – 249.628,73 CHF = 560.000 PLN

Kredytodawca oddzielnie zsumuje spłacone raty kredytu walutowego oraz oddzielnie zsumuje analogiczne raty kredytu hipotetycznego.

Spłacono – 43.878,32 CHF, 115.848 PLN

Następnie kredytodawca odejmie od sumy rat kredytu walutowego sumę rat kredytu hipotetycznego.

 

43.878,32 (CHF) – 115.848 (PLN) = – 71.969,68

Tak powstałą różnicę kredytodawca odpowiednio albo odejmuje albo dodaje do wartości udzielonego kredytu walutowego wyrażonego w złotych. Dodanie nastąpi, gdy kredytodawca walutowy miał korzystniejsze raty niż kredytodawca złotówkowy. Odejmowanie nastąpi, gdy kredytodawca walutowy miał mniej korzystne raty niż kredytodawca złotówkowy.

Ponieważ otrzymaliśmy wynik ujemny więc dodajemy go do kwoty zaciągniętego kredytu

560.000+71.969,68 = 631.969,68

Tak ustalony wynik kredytodawca podzieli przez saldo kapitału kredytu pozostałego do spłaty wyrażone w walucie obcej i tym samym otrzyma kurs sprawiedliwy.

“Nową” kwotę kredytu 631969,68 PLN dzielimy przez ilość CHF pozostałych do spłaty – 205750,41 CHF

Otrzymujemy kurs sprawiedliwy – 3,0715

Ostateczną wartość raty kredytu kredytodawca ustali mnożąc ilość waluty obcej dla danej raty przez kurs sprawiedliwy.

602,22 CHF * 3,0715 = 1849,72 PLN

Czy jest różnica?

Sprawdziliśmy, ile wyniosłaby najbliższa rata styczniowa analizowanego kredytu: 2426,95 PLN

Jest zatem różnica, i to niemała – 577,23 PLN

Dodajmy jeszcze dwa ostatnie punkty wyliczeń Kancelarii:

Wartość kapitału pozostałego do spłaty kredytodawca ustali mnożąc ilość kapitału w walucie obcej przez kurs sprawiedliwy.

Kurs sprawiedliwy nie może być niższy niż kurs zaciągnięcia kredytu walutowego ani też wyższy niż aktualna wartość kursu waluty obcej

Na koniec należy wspomnieć jeszcze o spreadzie, ponieważ kredytobiorca otrzyma

Różnicę pomiędzy kursem bankowym a kursem NBP dla kwoty wypłaty kredytu wraz z odsetkami

Różnicę pomiędzy kursem bankowym a kursem NBP dla poszczególnych rat kredytu wraz z odsetkami

Różnicę pomiędzy kursem NBP z dnia udzielenia kredytu a kursem bieżącym NBP dla tej ilości waluty obcej kredytu, która nie powstałaby, gdyby zastosowano kurs NBP dla wypłaty kredytu walutowego.

Co sądzicie o tych zmianach?

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top