Ile pieniędzy może odebrać nam komornik?

Borykając się z problemami finansowymi wielu osobom nieobcy pozostaje temat egzekucji przez komornika, który w swoich poczynaniach potrafi być bezlitosny. Bardzo często możemy spotkać się z sytuacjami, gdy kłopoty owocują zajęciem wynagrodzenia lub rachunku bankowego dłużnika. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak współpraca z komornikiem, dzięki której dłużnik ma szansę osiągnąć z nim porozumienie. Równie ważna pozostaje znajomość prawa, abyśmy byli świadomi, do jakich kroków może posunąć się komornik, a jakie praktyki są zabronione przez prawo. W żadnym wypadku nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której komornik zajmie wszystkie pieniądze, ponieważ prawo określa limity, a także kwoty, które są wolne od wszelkich zajęć.

Jak komornik wyegzekwuje pieniądze?

Najpopularniejszym sposobem egzekucji, który chętnie wskazują wierzyciele jest ściąganie długów z wynagrodzenie, które wpływa na konto dłużnika. W zdecydowanej większości wypadków komornik zajmuje środki, które stanowią wspomniane wynagrodzenie bądź świadczenie emerytalno-rentowe, które wypłaca dłużnikowi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czasami zdarza się, że komornik zmuszony jest zająć środki zgromadzone na rachunku bankowym. Wśród innych wierzytelności, jakie może zająć komornik możemy wymienić choćby zwrot nadpłaty podatku, który dłużnik otrzyma z Urzędu Skarbowego.

Najczęściej komornik podejmuje odpowiednie kroki powiadamiając zakład pracy, bank czy ZUS, aby każda z tych firm bądź instytucji miała świadomość, iż dokonuje on zajęcia. Wezwanie traktuje także na temat konieczności przekazywania części kwoty wynagrodzenia lub świadczenia bezpośrednio na konto komornika. Stosowne powiadomienie o tym fakcie otrzymuje także dłużnik, którego obowiązuje rzecz jasna zakaz odbioru zajętej kwoty. Wyegzekwowane przez komornika środki rozdysponowuje on pomiędzy podmiotami, które są wierzycielami, choć warto zwrócić uwagę, że u komornika zostają także koszty egzekucyjne.

Jakich środków nie może wyegzekwować komornik?

System rezerwacjiwizyt onlinedla Twojej firmyTestuj 30 dni za darmo >
System rezerwacjiwizyt onlinedla Twojej firmyTestuj 30 dni za darmo >

Komornik nie ma prawa wyegzekwować pieniędzy, które są przeznaczone na pokrycie wydatków lub wyjazdów, które mają charakter służbowy. Ochronie podlegają także pieniądze, które zostały przyznane przez Skarb Państwa i mają formę stypendiów bądź indywidualnego wsparcia. Prowadzący egzekucję komornik nie ma również prawa odebrać dłużnikowi środków, które pochodzą z ubezpieczeń osobowych, ubezpieczeń majątkowych, a także świadczeń z pomocy społecznej. Brak możliwości egzekucji następuje także wówczas, gdy dłużnik nie ma stałej pracy, a jego tymczasowe zajęcia zarobkowe pozwalają osiągać kwotę, która niepodległa egzekucji części płacy. Komornik nie może pozwolić sobie na egzekucję świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, rodzinnych, porodowych oraz dodatków dla sierot zupełnych.

Jaką część wynagrodzenia zajmie komornik?

Dłużnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może stracić nawet 50% zarobków, aczkolwiek powyżej kwoty wolnej od zajęcia, która stanowi wynagrodzenie 1600 zł brutto, czyli 1181,38 zł netto. Umowy cywilnoprawne mogą podlegać całkowitemu zajęciu, choć tylko w wypadku, gdy nie stanowią one jedynego i stałego źródła utrzymania. W przypadku emerytur i rent zajęciu podlega 25% świadczenia.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
na ten temat?
(bezpłatnie i bez zobowiązan)

Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać „na swoim” i cieszyć się...

program tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

Udostepnij:
Ocen na ile artykul byl dla Ciebe korzystny:
GD Star Rating
loading...
Ile pieniędzy może odebrać nam komornik?

4.052

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top