Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Zanim otrzymamy kredyt hipoteczny na zakup wymarzonych czterech kątów, musimy przejść wieloetapowy proces weryfikacji złożonego wniosku. Skompletowanie wszystkich dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do wnioskowania o kredyt hipoteczny jest dość czasochłonnym zadaniem. Dlatego warto zawczasu przygotować dokumenty do kredytu hipotecznego, co znacznie skróci nasz czas oczekiwania na decyzję banku, ale także pozwoli na unikniecie niepotrzebnego stresu. 

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego mogą się różnić w zależności od banku, w którym składamy wniosek o finansowanie, a także od źródła naszego dochodu i przeznaczenia kredytu. Poznajmy szczegóły.

Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Chciałbyś kredyt w CHF zamienić na PLN lub ... po prostu unieważnić umowę z bankiem?Dowiedz się więcej >

Wielu przyszłych kredytobiorców zastanawia się, jakie dokumenty należy złożyć starając się o kredyt hipoteczny? Wszyscy potencjalni nabywcy kredytowanej nieruchomości wiedzą, że kredytodawca będzie od nich wymagał wielu dokumentów, ale nie wszyscy wiedzą jakich?

Banki oferując kredyty hipoteczne wymagają od klientów dokumentów, które możemy podzielić na:

 • dokumenty osobowe,
 • dokumenty dochodowe,
 • dokumenty związane z nieruchomością (i ewentualnie związane z innymi produktami kredytowymi, jeśli korzysta z nich wnioskujący).

Wniosek o kredyt hipoteczny

Podstawowym dokumentem, który jest niezbędny do zaciągnięcia kredytu hipotecznego jest odpowiedni wniosek, który musimy poprawnie wypełnić. Wraz z wnioskiem powinniśmy mieć przygotowane wyżej wymienione 3 rodzaje dokumentów.

Dokumenty osobowe kredytobiorcy

Szukasz specjalisty od ubezpieczeń, który pomoże zadbać Ci o to, abyś mógł Ty i Twoja rodzina spać spokojnie?Skontaktuj się z nami >

Pierwszym elementem, od którego w każdym banku rozpoczyna się procedura kredytowa jest zweryfikowanie tożsamości kredytobiorcy. Większość instytucji finansowych wymaga okazania jedynie dowodu osobistego. Jeśli klient nie posiada  aktualnego dowodu osobistego wtedy bank może zaakceptować paszport. W sytuacji, gdy jesteśmy w związku małżeńskim, a nasz ustrój majątkowy jest inny niż wspólność ustawowa, będziemy musieli dostarczyć także odpowiednie dokumenty potwierdzające panujące między współmałżonkami stosunki majątkowe. Małżeństwa, w których jeden ze współmałżonków chce kupić mieszkanie, muszą przedstawić również intercyzę (rozdzielność majątkową poświadczoną przez notariusza). Natomiast wnioskujący będący w separacji lub po rozwodzie muszą dostarczyć orzeczenie sądu. Pamiętajmy, że okazując uszkodzony (np. pęknięty) dowód osobisty możemy być pewni, że bank odrzuci nasz wniosek.

Dokumenty finansowe – zdolność kredytowa kredytobiorcy

Podstawowym dokumentem, dzięki któremu bank może ocenić zdolność kredytową osoby starającej się o kredyt hipoteczny jest zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę. Niektóre instytucje wymagają okazania tego dokumentu na specjalnym druku bankowym. Ze względu na różnorodne formy zatrudnienia, bank może wymagać innego zestawu dokumentów:

 • W przypadku umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony) będzie to:  zaświadczenie od pracodawcy na druku z danego banku, wyciąg bankowy za kilka ostatnich miesięcy (potwierdza wysokość wpływów na rachunku).
 • Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło) muszą przygotować dla banku: umowy z ostatniego roku lub 2 lat, wyciąg z konta bankowego za dany okres, umowy trwające (poświadczają nasz dochód) oraz w niektórych przypadkach deklarację PIT za ostatni rok.
 • Wnioskujący, którzy prowadzą działalność gospodarczą muszą okazać bankom: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z US i ZUS, wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyciąg z firmowego rachunku za ostanie 3-6 miesięcy, PIT za ostatni rok oraz bieżące dokumenty finansowe.
 • emeryci i renciści  będą potrzebowali aktualnej decyzja o waloryzacji emerytury lub renty, wyciągu z rachunku bankowego za ostatni miesiąc.

Uzyskanie satysfakcjonującej zdolności kredytowej w danym banku wymaga od nas udokumentowania wszystkich źródeł zarobku, które powinny stać na odpowiednio wysokim poziomie.

Przy umowie o pracę na czas nieokreślony bądź określony banki mogą poprosić również o przedstawienie naszych umów o pracę , kontraktów menadżerskich, a także pełnych  wyciągów bankowych z rachunku. Czasem bank może również poprosić o zaświadczenie z ZUS-u o wysokości podstawy od jakiej pracodawca odprowadza nasze składki (takie dokument może być wymagany jeśli wynagrodzenie nie jest przelewane na konto).

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą banki będą wymagać odmiennych dokumentów finansowych w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym: karta podatkowa, ryczałt,  książka przychodów i rozchodów lub też pełna księgowość.

 

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Miałeś poważny wypadek, na skutek którego doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu? A może komplikacje zdrowotne trwają do dzisiaj?Skontaktuj się z nami >

Dokumenty dotyczące nieruchomości wymagane przez bank różnią się w przypadku mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego a także kredytów na budowę.

Osoby starające się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego powinny przygotować:

 • odpis księgi wieczystej lokalu lub gruntu, jeśli lokal nie ma założonej księgi wieczystej,
 • umowę przedwstępną zakupu nieruchomości,
 • akt własności.

Z kolei kredytobiorcy zainteresowani kupnem nowego mieszkania muszą przygotować:

 • odpis księgi wieczystej gruntu,
 • umowę przedwstępną/rezerwacyjną podpisaną z deweloperem lub umowę deweloperską,
 • odpis KRS dewelopera,
 • prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • Prospekt Informacyjny.

Przy kredytach na budowę domu wymagane dokumenty to:

 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • projekt budowlany,
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • kosztorys budowlany (na druku z konkretnego banku)
 • akt własności działki.

Nie możesz zapomnieć o oświadczeniach

Ubieganie się o kredyt hipoteczny niejednokrotnie wymaga złożenia oświadczenia o świadomości ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową, która będzie towarzyszyła naszemu zobowiązaniu. W formie pisemnej musimy zaakceptować także okres kredytowania powyżej 25 lat, jeśli zdecydowaliśmy się na tego rodzaju kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny dla cudzoziemca

Cudzoziemcy, którzy mają dłuższy staż zamieszkania na terenie Polski również mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny. Obcokrajowcy mają obowiązek dostarczyć więcej dokumentów – choćby kartę pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej, a często także zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, gdy wymagają tego przepisy prawa. Dokumenty do kredytu hipotecznego jakie musi złożyć cudzoziemiec mogą się różnić w zależności od banku. Wśród dodatkowych dokumentów jakie musi dostarczyć obcokrajowiec wymienia się m.in.:

 • Zaświadczenie o zameldowaniu / karta pobytu potwierdzająca adres zameldowania kredytobiorcy.
 • Pełna historia rachunku ROR z innego banku za ostatnie 3 miesiące potwierdzająca wpływy wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub paski płacowe tzw. pay slipy (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 • Odpowiednik raportu BIK z innego kraju (o ile w danym kraju występuje lub istnieje możliwość jego wygenerowania dla danego Wnioskodawcy) również przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Rodzaje dokumentów uzależnione są od celu kredytu

Celem środków uzyskanych na podstawie kredytu hipotecznego może być zarówno nabycie mieszkania, domu jednorodzinnego lub działki,budowa domu, remont mieszkania czy też spłata kredytów gotówkowych. Kredyt hipoteczny na wyżej wymienione cele wymaga przedstawienia zupełnie innych dokumentów. W wypadku środków na remont bądź wykończenie mieszkania lub domu, a także adaptacja pomieszczeń, które nie pełniły do tej pory funkcji mieszkalnych bank będzie wymagał np projektów budowlanych, kosztorysów, zezwoleń. Chcąc spłacić inne zobowiązania takie jak np. kredyty gotówkowe z pomocą kredytu hipotecznego będziemy musieli dostarczyć obowiązującą umowę kredytową, stosowne zaświadczenia z banku o aktualnym saldzie  a także wyciągi z kart kredytowych z ostatnich miesięcy (gdy zobowiązanie dotyczy kart kredytowych).

Warto wspomnieć, że obok dokumentów znanych/oczywistych dla większości kredytobiorców niekiedy potrzebne będą i te mniej znane – np.jeśli będziemy remontowali dom, który jest wpisany na listę zabytków będzie to wymagało specjalnych zezwoleń.

Ekspert finansowy a kredyt hipoteczny

W sytuacji, gdy decydujemy się na pomoc eksperta finansowego w zakresie pozyskania kredytu hipotecznego to on pomoże nam w skompletowaniu dokumentów i prawidłowym wypełnieniu wniosku o kredyt. Warto to rozważyć – w Polsce usługi ekspertów finansowych z tego zakresu są bezpłatne, co oznacza, że nie tylko oszczędzamy pieniądze, nic za doradztwo nie płacąc, ale co najważniejsze oszczędzamy nasz cenny czas i zyskujemy profesjonalna obsługę i wybór oferty najbardziej dopasowanej do nas.

W ilu bankach można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Wniosek o kredyt hipoteczny można złożyć do kilku banków jednocześnie. Należy jednak pamiętać, że każdy z nich spowoduje wysłanie zapytania do BIK, co może skutkować obniżeniem naszej zdolności kredytowej – scoringu. Każde zapytanie powyżej 3 może  skończyć się automatyczną odmową w banku. Jeżeli więc staramy się o kredyt hipoteczny, a nasza sytuacja finansowa nie wydaje się najlepsza lub chcemy mieć pewność, że wybierzemy najlepszą dla nas ofertę warto skorzystać z bezpłatnej pomocy doświadczonego eksperta finansowego. Pomoże nam on wybrać najlepsze dla nas rozwiązanie i dzięki doświadczeniu oceni w jakim banku mamy największą szansę uzyskać kredyt. Dodatkowo dzięki niemu możemy mieć pewność co do poprawności wypełnienia wniosku i dostarczanych do banku odpowiednich dokumentów.

Kredyt hipoteczny zostaje uruchomiony w momencie podpisania umowy kredytowej, tak więc nawet jeżeli dostaliśmy pozytywną odpowiedź z wszystkich banków, do których dostarczaliśmy wniosek o kredyt hipoteczny – to my decydujemy, z którym podpiszemy umowę.Tu również pomoc doświadczonego eksperta finansowego jest bardzo ważna, ponieważ w jasny sposób przedstawi on nam plusy i minus wszystkich ofert.

Pamiętajmy, że procedura przyznania kredytu na dom lub mieszkanie różni się w każdym banku, dlatego bądźmy przygotowani na ewentualność okazania także innych dokumentów, zwłaszcza jeśli np. pracujemy za granicą lub nie jesteśmy obywatelem Polski. Aby zaoszczędzić  czas, a także zaoszczędzić sobie stresu związanego z załatwianiem formalności i całą procedurą kredytową i mieć pewność, że wybieramy najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, warto zwrócić się o bezpłatną pomoc do eksperta finansowego, który bezbłędnie przeprowadzi nas przez wszystkie etapy starania się o kredy hipoteczny krok po kroku.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top