Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

Czym jest rekomendacja S?

Opublikowano: 15-12-2014

Czym jest rekomendacja S?

Rekomendacja S to dokument, którego przygotowaniem zajmowała się Komisja Nadzoru Bankowego, a od 2008 roku za jego treść odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego. W rekomendacji S znajdziemy dobre praktyki, którymi powinny charakteryzować się banki udzielające kredytów hipotecznych. Zapisy rekomendacji traktują między innymi na temat wewnętrznych procedur bankowych oraz sposobu obliczania zdolności kredytowej w złotówkach nawet wówczas, gdy potencjalny kredytobiorca jest zainteresowany produktem w obcej walucie.

Rekomendacja S – jaki jest jej cel?

Celem rekomendacji S jest zapewnienie większego bezpieczeństwa kredytobiorcom, co w wielu wypadkach przekłada się na większe trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Od początku 2014 roku wkład własny przy zakupie nieruchomości z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu hipotecznego musi wynieść co najmniej 5%. Warto podkreślić, iż od 2015 roku minimalny wkład własny wyniesie 10%, w 2016 roku – 15%, a w 2017 roku – 20%. Zgodnie z rekomendacją S wysokość wymaganego wkładu własnego ma być także uzależniona od dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 35 lat.

Rekomendacja S pozwoli zaoszczędzić

Nie ulega wątpliwości, iż rekomendacja S pozwala zaoszczędzić kredytobiorcom, a także daje nadzieję na mniejsze zyski dla banków. Wymóg posiadania od 5% do 15% wkładu własnego zmniejsza łączny koszt odsetkowy, co na przestrzeni kilkunastu lat może być sporą oszczędnością. Potencjalni kredytobiorcy nie posiadający wkładu własnego otrzymują oferty z wyższą marżę, a także są zmuszeni do pokrycia kosztów ubezpieczenia braku wkładu własnego lub jego niewielkiej wartości.

Komisja Nadzoru Finansowego wychodzi z założenia, że wyższy wkład własny daje większe prawdopodobieństwo możliwości sprzedania nieruchomości za kwotę, która pozwoli pokryć zobowiązania pozwalające na rozwiązanie umowy kredytowej, gdy kredytobiorca znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Okres kredytowania – najlepiej 25 lat

Najnowsza rekomendacja S traktuje o proponowanym podejściu banków do kwestii okresu kredytowania. Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje maksymalnie 25-letni okres spłaty kredytu hipotecznego. Warto podkreślić, iż zaciągając kredyt na 35 lat banki i tak będą wyliczały zdolność identyczną, jak w przypadku kredytu na 30 lat.

Otrzymasz kredyt w walucie, w której zarabiasz

Od 1 lipca 2014 roku w życie weszła nowa rekomendacja S oznaczona numerem szóstym, która precyzuje nowe przepisy traktujące o tym, w jaki sposób możemy uzyskać kredyt. Rekomendacja S przygotowana przez Komisję Nadzoru Finansowego pozwala bankom udzielić kredytu hipotecznego w walucie, w której potencjalny kredytobiorca uzyskuje dochód. Żadnego znaczenia nie ma wówczas wysokość zarobków, a zdaniem KNF wszystko ma na celu wyeliminowania ryzyka walutowego, jakie ciąży na kliencie detalicznym. Zarabiając w kilku walutach kredytobiorca będzie zobowiązany wskazać tą, w której jego dochód jest najwyższy. W najlepszej sytuacji są klienci banków zarabiający w euro, bowiem obecnie mogą oni skorzystać z oferty kredytów hipotecznych w siedmiu bankach.

Sebastian
Oceń:
Ocena: 5.0/5 (liczba glosow: 1)
Czym jest rekomendacja S?, Czym jest rekomendacja S?, 5.0 out of 5 based on 1 rating Czym jest rekomendacja S?
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *