Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

Czy poręczyciel musi charakteryzować się zdolnością kredytową?

Opublikowano: 15-11-2015 zdolność kredytowa

Poręczenie majątkowe to jednocześnie zobowiązanie, iż spłacimy dług, za który możemy poczuć się w pewnym sensie odpowiedzialni materialnie, choć środki trafią na konto naszego znajomego bądź członka rodziny. Standardowo bank powinien przystąpić do weryfikacji zdolności kredytowej poręczyciela. Czasami klienci mają jednak do czynienia z sytuacjami, w których członek najbliższej rodziny może zostać uznany za poręczyciela, choć nie ma na chwilę obecną żadnych dochodów.

Bank udzielił Ci kredytu bez odpowiedniej zdolności? To Twój problem!

Zdarza się, że zaciągnięcie kredytu gotówkowego na atrakcyjnych warunkach możliwe jest tylko wówczas, gdy znajdziemy poręczyciela. Wielu osobom mogłoby wydawać się, iż poręczyciel musi spełniać ściśle sprecyzowane kryteria, gdy w rzeczywistości bank często potrafi przyjąć osobę bez weryfikowania jej dochodów, a zarazem zdolności kredytowej. Okazuje się, że podstawowym obowiązkiem banku jest sprawdzenie zdolności kredytowej kredytobiorcy, z którym zamierza podpisać umowę. Warto podkreślić także, iż niedopełnienie obowiązku przez bank, który nieodpowiednio zbada zdolność kredytową wcale nie oznacza, że zmienia się zakres obowiązków kredytobiorcy, na którym nadal ciąży konieczność spłaty całości zobowiązania. Osobną kwestią pozostają sankcje, które mogą zostać wyciągnięte wobec banku bądź SKOK-u udzielającego kredytu.

Poręczyciel nie musi mieć dochodów, ale ponosi pełną odpowiedzialność

Nie ma regulacji prawnych, które określają, kto może zostać potraktowany przez bank lub SKOK za poręczyciela. Z tego względu może być to nawet osoba bez jakiejkolwiek zdolności kredytowej. Poręczenie opiewa na ściśle sprecyzowaną w umowie poręczenia sumę i jest dodatkowym zabezpieczeniem banku na okoliczność braku możliwości spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę. Bank powinien ocenić zdolność kredytową poręczyciela, ale jej brak wcale nie decyduje o tym, iż poręczyciel nie może zostać przyjęty. Poręczenie będzie ważne do chwili, w której kredytobiorca spłaci całość zobowiązania. W świetle prawa zgadzając się zostać poręczycielem przyjęcie naszej kandydatury przez bank pomimo braku dochodów wcale nie wyklucza naszej odpowiedzialności.

Poręczyciel powinien być rozważny realnie oceniając sytuację

Z racji faktu, iż poręczyciel bez zdolności kredytowej nadal ponosi pełną odpowiedzialność powinien on w rozważny sposób ocenić ryzyko związane z udzieleniem takiej gwarancji. W umowie z bankiem sprecyzowana może zostać między innymi maksymalna kwota poręczenia. Świadomy poręczyciel może wziąć pod uwagę także wyłączenie odpowiedzialności za odsetki lub inne należności, które mogą pojawić się na etapie spłaty kredytu. W umowie koniecznie musi znaleźć się także zapis o egzekwowaniu wierzytelności najpierw od kredytobiorcy, bowiem dzięki temu poręczyciel może uniknąć egzekucji swojego majątku. Brak zainteresowania kształtem umowy banku z poręczycielem może być początkiem naprawdę poważnych problemów finansowych.

Sebastian
Oceń:
Ocena: 5.0/5 (liczba glosow: 1)
Czy poręczyciel musi charakteryzować się zdolnością kredytową?, Czy poręczyciel musi charakteryzować się zdolnością kredytową?, 5.0 out of 5 based on 1 rating Czy poręczyciel musi charakteryzować się zdolnością kredytową?
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *