Co stanie się, gdy bank sprzeda niespłacony kredyt?

Klienci, którzy nie spłacają terminowo kredytu i nie potrafią dojść do porozumienia z bankiem mają duże szanse na to, aby ich dług został sprzedany do firmy windykacyjnej. Banki coraz chętniej sprzedają zobowiązania, a firma windykacyjna zajmuje się profesjonalnym ściągnięciem wszystkich zaległości. Kredytobiorcy bardzo często obawiają się takiej ścieżki, gdy wpadną w finansowe tarapaty.

Na jakiej zasadzie bank może sprzedać niespłacony kredyt?

Cesja wierzytelności to najprostszy sposób na to, aby przekazać dług innemu podmiotowi. Firma, która zdecyduje się kupić dług zyskuje miano wierzyciela wtórnego, aczkolwiek charakteryzuje się identycznymi prawami oraz obowiązkami, jakie na niej ciążą. Każdy klient banku, którego dług zostanie wykupiony na zasadzie cesji zgodnie z prawem powinien otrzymać odpowiednią informację w formie pisemnej. Nowym wierzycielem dłużnika zostaje w tym momencie fundusz sekurytyzacyjny, natomiast jego pełnomocnikiem staje się w tym samym momencie firma windykacyjna.

Jak firma windykacyjna egzekwuje długi?

W momencie przejęcia długu każdy kredytobiorca otrzymuje informację o kwocie zadłużenia w momencie cesji wierzytelności. Niektóre firmy windykacyjne informują także o tym, na jakich zasadach współpracują z klientami. Już w tym momencie dłużnik otrzyma pierwszą propozycję, która obejmuje warunki spłaty zobowiązania. W wielu firmach owe warunki można negocjować, natomiast brak kontaktu z dłużnikiem może skutkować próbami kontaktu, które nie będą ograniczały się do wykonywania telefonów i wysyłania listów. Dłużnicy mogą otrzymywać także wiadomości SMS, MMS, natomiast nieskuteczność wszystkich powyższych metod skutkuje wizytą pracownika firmy windykacyjnej w miejscu zamieszkania klienta.

Popularne propozycje firm windykacyjnych

Rozłożenie zobowiązania na raty to jeden z popularniejszych sposobów na przekonanie klienta do tego, aby zaczął regularnie zmniejszać swoje zadłużenie względem firmy windykacyjnej. W momencie, w którym przebiega windykacja polubowna większość firm windykacyjnych nalicza odsetki ustawowe, natomiast klienci nie ponoszą opłat związanych z przychodzącą do nich korespondencją. Ogromnie zdziwić mogą się klienci, którym firmy windykacyjne potrafią zaproponować nawet zaniechanie części zadłużenia, które mogą stanowić nawet dość istotne kwoty z punktu widzenia dłużnika. Na etapie windykacji polubownej firmy windykacyjne charakteryzują się zdecydowanie większą elastycznością niż banki, których nieugięta postawa często jest przyczyną konieczności cesji wierzytelności.

Brak porozumienia z dłużnikiem

Brak porozumienia z dłużnikiem w wielu wypadkach skutkuje faktem, iż trafia on do Biura Informacji Gospodarczej. Gromadzoną one informacje o zadłużeniu, którym charakteryzują się zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Obecność w BIG-u uniemożliwia zrealizowanie zakupów na kredyt, a także wykupienie abonamentu telefonicznego lub telewizyjnego. W grę wchodzi także możliwość dalszej sprzedaży wierzytelności. Z kolei egzekucja prawna rozpoczyna się od sprawy w sądzie, której następstwem jest egzekucja komornicza.

Udostępnij:
Oceń wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top