Co powinieneś wiedzieć o Karcie Produktu?

Większość klientów ma prawdziwy mętlik w głowie, gdy próbuje zestawić propozycje poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Wszystko za sprawą faktu, iż polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym potrafią być skonstruowane w bardzo zróżnicowany sposób, co utrudnia ich rzetelne porównanie. Istotną pomoc stanowi Karta Produktu, która zawiera niezbędne dane.

Karta Produktu pojawiła się dzięki rekomendacji PIU

Spore grono potencjalnych klientów z racji dużej ilości niezrozumiałych informacji brało pod uwagę wyłącznie wysokość składki ubezpieczeniowej, co z całą pewnością nie wpływało pozytywnie na podjęcie przemyślanej decyzji. Dużym wsparciem dla klientów jest rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, która dość dawno została wdrożona przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Najważniejszym dokumentem, którego wymaga rekomendacja jest Karta Produktu. To zwięzły dokument, dzięki któremu mamy szansę uzyskać sprawdzone informacje na temat konstrukcji poszczególnych produktów.

Ujednolicone nazewnictwo opłat ułatwia wybór polisy

System rezerwacjiwizyt onlinedla Twojej firmyTestuj 30 dni za darmo >
System rezerwacjiwizyt onlinedla Twojej firmyTestuj 30 dni za darmo >

Priorytetem Polskiej Izby Ubezpieczeń było ułatwienie wyboru klientom, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych. W rezultacie wystarczy zapoznać się z Kartą Produktu, aby poznać koszt i potencjalne korzyści wynikające z wyboru konkretnego produktu ubezpieczeniowego. Firmy zobowiązane są do przedstawienia w Karcie Produktu ewentualnego ryzyka oraz opłat, które towarzyszą polisie. Jednocześnie PIU zadbała o ujednolicenie nazewnictwa opłat, dzięki czemu oferty mogą wydać się klientom bardziej zrozumiałe.

Jak skonstruowana jest Karta Produktu?

Karta Produktu niezależnie od firmy ubezpieczeniowej składa się z trzech części: ogólnej, informacji o opłatach oraz symulacji ryzyka. W części ogólnej ubezpieczyciel zawiera informacje na temat cech produktu, jego celu, zakresu świadczenia, czasu trwania polisy, sposobu wnoszenia składek oraz opisu ewentualnych ryzyk. W informacji o opłatach firmy precyzują dokładny koszt związany z wykupieniem polisy. Interesującą część stanowi symulacja ryzyka, która powinna uwzględniać zarówno obniżoną, neutralną, jak i podwyższoną rentowność produktu. Symulacja musi zostać przygotowana w oparciu o potencjalną składkę ubezpieczeniową, którą gotowy jest płacić klient.

Karta Produktu to dokument pozbawiony sloganów reklamowych

W Karcie Produktu klienci nie zetkną się ze sloganami reklamowymi oraz hasłami, które potrafią pozostawiać sporo niedopowiedzeń. Dokument pozbawiony terminologii ubezpieczeniowej to treść zdecydowanie bardziej przystępna z punktu widzenia klienta, a zarazem minimum informacyjne, które musi dostarczyć klientowi firma ubezpieczeniowa. Warto mieć na uwadze, iż Karta Produktu uwzględnia stopę zwrotu brutto, gdy w ofercie z reguły mamy do czynienia ze stopą zwrotu netto. Warto zaznaczyć, iż Karta Produktu nie uwzględnia inflacji oraz indeksacji składek. Bez cienia wątpliwości nowe standardy korzystnie wpływają na świadomość klientów, którzy kupują polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i mają zdecydowanie większe szanse trafić na bezdyskusyjnie najlepszy produkt.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
na ten temat?
(bezpłatnie i bez zobowiązan)

Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać „na swoim” i cieszyć się...

program tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

Udostepnij:
Ocen na ile artykul byl dla Ciebe korzystny:
GD Star Rating
loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top