Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co warto o nim wiedzieć?

Każdy oszczędzający, który planuje powierzenie swoich pieniędzy instytucji finansowej, chce mieć pewność, że jego środki będą bezpieczne bez względu na kondycję banku, domu maklerskiego, funduszu bądź innego podmiotu. Bezpieczeństwo naszych depozytów zapewnia właśnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Co to jest BFG?

Chciałbyś kredyt w CHF zamienić na PLN lub ... po prostu unieważnić umowę z bankiem?Dowiedz się więcej >

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał 17 lutego 1995 roku, instytucja ta chroni depozyty gromadzone we wszystkich krajowych bankach i innych podmiotach (z siedzibą na terytorium RP). Powołanie BFG było efektem spektakularnych upadków instytucji finansowych w latach 90, kiedy to wielu klientów straciło swoje pieniądze i zaufanie do sektora finansowego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – obowiązki

BFG gwarantuje bezpieczeństwo depozytów, to podstawowe zadanie tej instytucji, która na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną banków. W przypadku upadku jednego z nich, inne banki należące do BFG składają się solidarnie na wypłatę depozytów upadłej instytucji uprawnionym do tego klientom. Do obowiązków BFG należy również udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się na granicy wypłacalności. Ponadto instytucja ta sporządza prognozy na temat funkcjonowania poszczególnych banków i wspiera proces ich restrukturyzacji. Czyje depozyty podlegają ochronie, a czyje nie?

Ochroną systemu gwarancji depozytów w Polsce objęte są środki:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Gwarancją BFG nie są objęte depozyty:

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, SKOKi, domy maklerskie, fundusze emerytalne, inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • kadry zarządzającej bankiem i jego głównych akcjonariuszy (posiadających minimum 5% głosów na walnym zgromadzeniu albo co najmniej taki udział w kapitale zakładowym banku).

Jaki jest limit gwarantowanej kwoty?

Szukasz specjalisty od ubezpieczeń, który pomoże zadbać Ci o to, abyś mógł Ty i Twoja rodzina spać spokojnie?Skontaktuj się z nami >

Ochronie podlegają zarówno środki złotówkowe, jak i walutowe. Limit kwoty gwarantowanej to 100 000 euro w złotych polskich po aktualnym średnim kursie NBP. BFG gwarantuje 100% zwrot pieniędzy każdemu klientowi, który nie przekroczył powyższej sumy. W przypadku małżeństw posiadających wspólny rachunek, limit gwarancji (100 000 euro) dotyczy z osobna każdego ze współmałżonków. Na stronie internetowej instytucji znajdziemy kalkulator, który pozwoli nam obliczyć należną kwotę.

Środki są wypłacane przez podmiot reprezentujący bank lub zarząd komisaryczny zwykle do 20 dni roboczych od spełnienia warunków gwarancji (w wyjątkowych sytuacjach jest to o 10 dni roboczych dłużej). Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Pamiętajmy, że BFG nie wypłaca pieniędzy zainwestowanych w produkty, które bank sprzedawał jako pośrednik (np. polisy ubezpieczeniowe).

Warto trzymać pieniądze w instytucjach objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdyż w przypadku bankructwa podmiotu możemy odzyskać w całości wpłacone sumy.

Chcesz porozmawiać
z Ekspertem Finansowym
(bezpłatnie i bez zobowiązan)


  Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim

  Kredyt hipoteczny dla małżeństw, czy singla jest powszechny, jak jednak wynika z badań GUS, coraz więcej młodych osób woli...

  Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

  Kredyt hipoteczny Millennium to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą w końcu zamieszkać “na swoim” i cieszyć się...

  program tarcza antykryzysowa

  Tarcza antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa to rozwiązanie, które ma wspomóc polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami pandemii Covid- 19. Specjalnie dla Was zebraliśmy...

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to top