Ekspert finansowy
Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe

Banki będą mniej rygorystyczne względem kredytobiorców?

Opublikowano: 02-10-2015 zdolność kredytowa

W drugim kwartale 2015 roku banki znacząco złagodziły politykę kredytową. Kwartalna ankieta przygotowana przez Narodowy Bank Polski, która traktuje na temat kredytów dała widocznie przesłanki, aby twierdzić, iż drugi kwartał będzie mógł pochwalić się wzrostem popytu na kredyty mieszkaniowe. Zestawienie, które zostało przygotowane przez NBP opierało się na ankietach, które na przestrzeni marca i kwietnia 2015 roku wypełniło 26 banków działających na terenie Polski. Udział banków, które zdecydowały się wypełnić ankiety w polskim rynku kredytowym to 86%. Ankiety jasno wskazują, iż pierwszy kwartał 2015 roku nie przyniósł większych zmian, gdy w rachubę wchodzą kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Istotne mogą okazać się ułatwienia, które pojawiły się w warunkach polityki kredytowej. Banki informowały m.in. o obniżaniu marży kredytowej, a także zwiększały maksymalną kwotę kredytu, która jest dostępna dla przedsiębiorstw.

Co jest przyczyną łagodzenia polityki kredytowej?

Łagodzenie polityki kredytowej praktycznie każdy bank tłumaczy w ten sam sposób, a mianowicie uzasadnia to konkurencyjnymi ofertami przygotowywanymi przez inne banki. Praktycznie wszystkie instytucje bankowe odczuwają wzrost zainteresowania kredytami długoterminowymi, z których wiele zaciągają przedsiębiorstwa. Na łagodniejsze warunki w zakresie polityki kredytowej mogą obecnie liczyć mali oraz średni przedsiębiorcy. Wzrost popytu najprawdopodobniej ominie kredyty krótkoterminowe proponowane dużym przedsiębiorstwom.

Ostrzejsze kryteria kredytów mieszkaniowych

W pierwszym kwartale 2015 roku banki postanowiły zaostrzyć kryteria, którym musi sprostać klient ubiegający się o uzyskanie kredytu mieszkaniowego. W komunikacie Narodowego Banku Polskiego znalazła się ponadto adnotacja, iż banki w poprzedniej ankiecie uwzględniały taki krok w swoich planach. Zaostrzenie kryteriów to przede wszystkim podwyższenie wymaganego wkładu własnego, na co istotny wpływ miała Rekomendacja S przygotowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Uwzględnia ona minimalną wysokość wkładu własnego, który od początku 2015 roku musi wynieść co najmniej 10% wartości nieruchomości. Banki wypełniając ankietę NBP wskazały dużo niższy popyt na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2015 roku i prognozowany wzrost popytu na takie produkty w II kwartale 2015 roku.

Łagodniejsze warunki kredytów konsumpcyjnych

Narodowy Bank Polski odnotował także fakt, iż w I kwartale 2015 roku przynajmniej kilka banków zdecydowało się na złagodzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Był to drugi z rzędu kwartał, w którym potencjalni kredytobiorcy mieli do czynienia z obniżeniem marży kredytowej. Warto odnotować, że w momencie obniżania marży klienci w dużym stopniu rosły pozaodsetkowe koszty kredytów, co nie jest zbyt optymistycznie nastrajającym trendem. Dalsze łagodzenie polityki kredytowej przez banki może prowadzić do większej dostępności kredytów dla przeciętnego Kowalskiego.

Sebastian
Oceń:
Ocena: 0.0/5 (liczba glosow: 0)
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *